Học phí học hệ cử nhân tại đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị

Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị có học phí hệ cử nhân tại đại học có giá rẻ nhất hiện nay. Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị (UTM) là một trong những trường Đại học ngoài công lập có uy tín đào tạo các ngành: Kế toán; Tài chính ngân hàng; Luật kinh tế; Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Quản trị kinh doanh; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản lý nhà nước; Ngôn ngữ Anh; Ngôn ngữ Nga  ở khu vực phía Bắc. Học phí Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị khá đa dạng so với nhiều trường đại học khác trên địa bàn thành phố:

học phí đại học Công Nghệ & Quản Lý Hữu Nghị

Có thể bạn quan tâm:hồ sơ học cử nhân tại UTM

1.Học phí toàn khóa

1.Học phí toàn khóa 1

Chế độ ưu đãi khi học tại UTM

Chế độ ưu đãi khi học tại UTM 1

2.Học phí học bổng

  • học phí.

Học phí nhóm 1: 6.000.000 /1 học kỳ . toàn bộ khóa học gồm 8 học kỳ.

Học phí nhóm 2: 5.000.000 /1 học kỳ . toàn bộ khóa học gồm 8 học kỳ.

Học phí nhóm 3: 3.500.000 /1 học kỳ . toàn bộ khóa học gồm 8 học kỳ.

Học phí nhóm 4: 3.900.000 /1 học kỳ . toàn bộ khóa học gồm 8 học kỳ.

Lệ phí khác:

– Lệ phí phúc tra bài thi:

+ Bài thi tuyển sinh: 50.000đ

+ Bài thi kết thúc học phần: 50.000đ

– Lệ phí thi lại: 50.000đ/ môn

– Lệ phí học lại: 400.000đ/ TC * Số tín chỉ của học phần phải học lại

Copyright © 2017 Trường đại học Công nghệ và Quản Lý Hữu Nghị. All rights reserved