Học ngành quản lý nhà nước ở đâu tốt nhất ?

Khái niệm quản lý nhà nước: Học ngành Quản lý Nhà nước sinh viên có được kiến thức cơ bản về quản lý, kiến thức chuyên sâu về quản lý hành chính nhà nước và có khả năng thực hiện được các công việc quản lý hành chính thuộc khu vực công hoặc khu vực tư…

Ngành quản lý Nhà nước là gì? Giới thiệu sơ lược ngành Quản lý Nhà nước?

Tên ngành đào tạo: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Tên ngành tiếng Anh: State Management

Trình độ đào tạo: Đại học

Mã ngành đào tạo: D310205

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học và tương đương.

Thời gian đào tạo: 04 năm

Học ngành quản lý nhà nước ở đâu tốt nhất ? 1

 

Mục tiêu đào tạo ngành quản lý Nhà nước

Chương trình đào tạo ngành Quản lý Nhà nước cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản lý, kiến thức chuyên sâu về quản lý hành chính nhà nước và có khả năng thực hiện được các công việc quản lý hành chính thuộc khu vực công hoặc khu vực tư.

Tốt nghiệp ngành Quản lý nhà nước, sinh viên trở thành những cử nhân quản lý nhà nước đáp ứng các mục tiêu sau:

  • Trung thành với Đảng, nhà nước; nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.
  • Có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế cơ quan, tổ chức.
  • Trở thành một công chức chuyên nghiệp, làm việc hiệu quả.
  • Trở thành một đồng nghiệp tận tình, một cộng sự tốt, biết làm việc nhóm, tinh thần đoàn kết, đồng đội, tận tâm.
  • Thành thạo những kiến thức và kỹ năng chuyên môn để giải quyết các công việc.
  • Người lao động sáng tạo và không ngừng đổi mới.
  • Hiểu biết xã hội
  • Tinh thần phục vụ xã hội, phụng sự tổ quốc

Học ngành quản lý Nhà nước ở đâu?

Hiện tại ngành quản lý Nhà nước được đào tạo ở một số trường, tuy nhiên ngành quản lý Nhà nước đào tạo tại Trường Đại Công nghệ và Quản lý Hữu nghị được xem là chất lượng và tốt.

Ngành Quản lý Nhà nước Trường Đại Công nghệ và Quản lý Hữu nghị có tuyển sinh ở Hà Nội?

Hiện tại, ngành quản lý Nhà nước thuộc Trường Đại Công nghệ và Quản lý Hữu nghị có tuyển sinh ngành quản lý nhà nước và ngành Luật kinh tế với loại hình đào tạo Đại học, Liên thông và Văn bằng hai chính quy cho các học sinh, sinh viên quan tâm. Chương trình đào tạo chuẩn theo Trường Đại Công nghệ và Quản lý Hữu nghị.


Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ:

Văn phòng tư vấn và đăng ký:Phòng B305, số 431 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Địa chỉ: Lô 1 – 4, Số 431 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 04) 36 343451 Email: tuyensinhutm2017@gmail.com  Website: http://ts.utm.edu.vn/

Copyright © 2017 Trường đại học Công nghệ và Quản Lý Hữu Nghị. All rights reserved