Học ngành quản lý nhà nước tại UTM trong bao lâu

Học ngành quản lý nhà nước tại UTM trong bao lâu

Ngành quản lý nhà nước là chuyên ngành đào tạo ra những cán bộ có khả năng và phẩm chất để tham gia vào các cơ quan, đoàn thể nhà nước.Tại trường Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị (UTM). Ngành quản lý nhà nước là một trong những ngành nhận được sự đầu tư mạnh mẽ về mặt vật chất cũng như chương trình giảng dạy bởi tầm quan trọng của ngành đối với đời sống chính trị xã hội, Tại UTM sinh viên ngành quản lý nhà nước sẽ được đào tạo kỹ năng trở thành những đội ngũ cán bộ, công chức các sở, ban, ngành có bản lĩnh chính trị vững vàng, có khả năng tư duy chiến lược, phương pháp khoa học trong nhận thức, thích ứng với những biến động của tình hình thế giới và trong nước, trang bị, cập nhật những kiến thức cần thiết về quản lý nhà nước và kỹ năng thực thi công việc.

Học ngành quản lý nhà nước tại UTM trong bao lâu

Lợi ích khi học ngành quản lý nhà nước tại UTM

+ Môi trường học tập thân thiện, sáng tạo với sự giảng dạy tận tình của giảng viên 100% có trình độ thạc sĩ trở lên

+ UTM chú trọng nguyên tắc người học là trung tâm đào tạo.

+ Có hệ thống tư vấn học thuật giúp sinh viên giải đáp được thắc mắc về bài vở cũng như củng cố ý tưởng nghiên cứu khoa học

+ Được tiếp cận với những giáo trình chuẩn hóa và cập nhật, kế thừa từ những nội dung mới của các trường ĐH tại Châu Âu như: Anh, Pháp, Đức,… một cách thường xuyên

+ Giúp bạn trở nên năng động, tự tin và dễ dàng hòa nhập với môi trường làm việc sau này thông qua những buổi đào tạo kỹ năng mềm, hoạt động sinh viên, câu lạc bộ ngoại khóa

+ Có cơ hội việc làm tốt sau khi ra trường


Chương trình đào tạo

– Khối thi: A, D1, A1, C

– Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

– Thời gian đào tạo: 4 năm

– Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Quản lý nhà nước

Kiến thức cơ bản

_ Các kiến thức cơ bản về lý luận chính trị.

_ Các kiến thức cơ bản về tâm lý học, xã hội học, nghiên cứu khoa học, kinh tế học phục vụ cho việc tiếp thu kiến thức chuyên ngành, nâng cao trình độ, học tập ở trình độ cao hơn, nghiên cứu các giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

_ Các kiến thức và kỹ năng về giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng.

Kiến thức cơ sở ngành:

_ Kiến thức về khoa học quản lý.

_ Kiến thức về khoa học pháp lý.

_ Kiến thức về Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.

_ Kiến thức về một số nghiệp vụ hành chính.

Kiến thức chuyên ngành:

_ Kiến thức chuyên ngành quản lý nhân sự trong khu vực công.

_ Kiến chức chuyên ngành thiết kế và phân tích tổ chức bộ máy nhà nước.

_ Kiến thức chuyên ngành hoạch định và phân tích chính sách công.

_ Kiến thức chuyên ngành quản ly về kinh tế.

_ Kiến thức chuyên ngành quản ly tài chính công.

_ Kiến thức chuyên ngành quản lý xã hội: văn hóa, y tế, giáo dục, tôn giáo, dân tộc.

_ Kiến thức chuyên ngành về thanh tra nhà nước.

Kiến thức nghiệp vụ:

_ Kiến thức về tin học văn phòng.

_ Kiến thức về tiếng Anh chuyên ngành.

_ Kiến thức về nghiệp vụ hành chính.


Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Phòng Tư vấn – Tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị
Phòng B305, số 431 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: (04) 36 343451
Email: tuyensinhutm2017@gmail.com                  Website: ts.utm.edu.vn

UTM NƠI CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ CHO BẠN!!!

Copyright © 2017 Trường đại học Công nghệ và Quản Lý Hữu Nghị. All rights reserved