Liên Thông Quản Trị Kinh Doanh Chuyên Ngành Quản Trị Doanh Nghiệp

Các bạn muốn học chuyên sâu hơn về khối ngành quản trị kinh doanh. Nâng cao sự hiểu biết về quản lý và điều hành thì. Không thể bỏ qua chuyên ngành Quản Trị Doanh Nghiệp hệ thống Liên Thông Đại Học.

Doanh Nghiệp Và Quản Trị Doanh Nghiệp

Doanh Ngiệp

Doanh nghiệp hay đúng ra là doanh thương là một tổ chức kinh tế. Có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh. Theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh

Doanh Ngiệp 1

Quá trình kinh doanh thực hiện một cách liên tục. Một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư. Từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích để sinh lợi. Như vậy doanh nghiệp là tổ chức kinh tế vị lợi. Mặc dù thực tế một số tổ chức doanh nghiệp. Có các hoạt động không hoàn toàn nhằm mục tiêu lợi nhuận.

Quản Trị Doanh Nghiệp Là Gì?

Quản trị doanh nghiệp là ngành học chuyên sâu của quản trị kinh doanh. Sinh viên theo học ngành Quản trị doanh nghiệp được trang bị. Những kiến thức về  lập kế hoạch,  điều hành, quản lý doanh nghiệp. Những kiến thức, kỹ năng từ chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp. Sẽ giúp bạn dễ dàng nắm bắt tiến trình hoạch định. Tổ chức, kết nối nguồn lực và kiểm tra hoạt động của các bộ phận trong doanh nghiệp. Nhằm đảm bảo sự bền vững và đạt lợi nhuận cao trong hoạt động kinh doanh.

Quản Trị Doanh Nghiệp Là Gì? 1

Tại Đại Học UTM, Sinh viên được đào tạo chuyên sâu kiến thức về quản lý trong lĩnh vực kinh doanh. Trang bị kỹ năng cho sinh viên về quản trị chiến lược và quản trị điều hành. Các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý nguồn nhân lực và những kỹ năng mềm cần thiết. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng xây dựng mối quan hệ với khách hàng. Và triển khai các hợp đồng kinh doanh; thành lập, điều hành doanh nghiệp. Kiểm soát tình hình tài chính của doanh nghiệp. Dự toán kinh phí thực hiện và thẩm định các dự án đầu tư trong xu thế hội nhập kinh tế.

Thành Phần Quản Trị Doanh Nghiệp:

  • Chủ thể quản trị: Chủ doanh nghiệp, đội ngũ quản trị viên
  •  Đối tượng quản trị: Nhân viên, người lao động
  •  Mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp: Hoạt động quản trị nhằm đảm bảo mục tiêu lợi ích của doanh nghiệp. Đảm bảo doanh nghiệp tồn tại và phát triển lâu dài, cạnh tranh trên thị trường.

Học Quản Trị Doanh Nghiệp Tại UTM

Khi Học Ngành quản trị doanh nghiệp tại Trường Đại Học UTM. Sinh viên có khả năng áp dụng các lý thuyết chuyên ngành vào thực tiễn. Phân tích và xử lý thông tin để dự báo hướng phát triển thị trường. Và phục vụ cho các nghiệp vụ quản lý. Sinh viên có kiến thức và kỹ năng phù hợp. Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Có khả năng giao tiếp trong công việc, học tập và nghiên cứu.

Sau khi tốt nghiệp ra trường. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau. Với nhiều cơ hội đa dạng và phong phú như:Chuyên viên tại phòng kinh doanh, phòng kế hoạch, phòng marketing. Phòng hỗ trợ – giao dịch khách hàng của các công ty, tập đoàn về tài chính, chứng khoán.

Học Tại Trường Đại Học Công Nghệ Và Quản Lý Hữu Nghị. Sinh viên học Liên Thông Các Chuyên Ngành khác thuộc khối ngành Quản Trị Kinh Doanh. Đáp ứng nhu cầu được học lên đại học. Và chuyên sâu hơn về ngành mình đang theo học

Copyright © 2017 Trường đại học Công nghệ và Quản Lý Hữu Nghị. All rights reserved