Liên Thông Quản Trị Kinh Doanh Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh Tổng Hợp

Bạn muốn kinh doanh trở thành những nhà quản lý tài ba. Quản trị Kinh Doanh Tổng Hợp là một lựa chọn phù hợp với bạn. Khi mà Kinh Doanh lại là nghề sinh lợi nhuận cao. Bạn muốn hiểu dõ hơn vui lòng đọc thêm thông tin dưới đây.

Kinh Doanh Tổng Hợp

Ngành quản trị kinh doanh (QTKD) tổng hợp đào tạo những nhà quản lý. Ngành này giúp bạn nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội. Các kiến thức về chức năng, quá trình kinh doanh và quản trị ở các doanh nghiệp. Có kỹ năng cơ bản để vận dụng trong kinh doanh nói chung và thực hành tốt trong một số công việc chuyên môn. Bên cạnh các kiến thức nền tảng về quản trị doanh nghiệp. Các chiến lược kinh doanh, các kiến thức quản trị học. Sinh viên còn được tiếp cận  kiến thức về quản trị các lĩnh vực cụ thể. Như quản trị dự án, quản trị sản xuất, quản trị bán hàng, quản trị tài chính

Kinh Doanh Tổng Hợp 1

Mục tiêu đào tạo

  • Đào tạo các nghiệp vụ kinh doanh tổng hợp trình độ cao đẳng, có phẩm chất chính trị, tri thức, đạo đức kinh doanh và sức khỏe tốt.
  • Cử nhân cao đẳng QTKD tổng hợp tốt nghiệp có thể làm việc tại mọi loại hình doanh nghiệp. Kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế ở trong nước và doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài.
  • Nắm vững các kiến thức về chức năng, quy trình kinh doanh và quản trị tổng hợp ở các doanh nghiệp. Có nghiệp vụ cơ bản để làm việc trong kinh doanh tổng hợp nói chung và tác nghiệp tốt trong một số lĩnh vực chuyên nghiệp được đào tạo.
  • Có khả năng tự nâng cao trình độ để thích ứng với đòi hỏi của môi trường kinh doanh ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Kinh Doanh Tổng Hợp 2

Khi sinh viên học chuyên ngành Kinh Doanh Tổng Hợp tại UTM. Sẽ tích lũy thêm nghiệp vụ kinh doanh thông qua các kiến thức về thu thập thông tin. Phân tích lập kế hoạch quản trị, phân tích hoạt động doanh nghiệp. Nhằm phục vụ cho quá trình hoạt động của doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh doanh

Học liên thông QTKD tại UTM

Tại trường đại học công nghệ và quản lý hữu nghị. Nhà trường giảng dạy chuyên ngành Kinh Doanh Tổng Hợp thuộc nhóm ngành Quản Trị Kinh Doanh hệ liên thông. Các bạn sinh viên có sự lựa chọn về công việc quản lý. Thì kinh doanh tổng hợp là ngành phù hợp cho các bạn. Có niềm đam mê kinh doanh và quản lý. Học tai UTM các bạn được tiếp xúc với một môi trường học tập hoàn toàn mới. Giúp các bạn đến gần hơn với ngành học mà không phải vòng vào. Qua đó càng giúp các bạn có được công việc phù hợp nhất cho bản thân

Copyright © 2017 Trường đại học Công nghệ và Quản Lý Hữu Nghị. All rights reserved