Liên Thông Quản Trị Kinh Doanh Chuyên Ngành Quản Trị Logistics

Chuyên ngành Quản Trị Logistics giúp bạn hiểu sâu về quản lý hoạt động hậu cần. Quản lý về mặt kho bãi, hàng hóa vận chuyển giao nhận và phân phối…

Logistics và Quản Trị Logistics

Logistics

Logistics là dịch vụ vận chuyển hàng hóa tối ưu nhất từ nơi sản xuất. Cung cấp đến tay người tiêu dùng. Những đơn vị, công ty logistics sẽ phải lên kế hoạch cụ thể và kiểm soát các luồng. Chuyển dịch của hàng hóa hay thông tin liên quan tới nguyên nhiên liệu. Từ điểm xuất phát tới điểm tiêu thụ. Theo yêu cầu mà khách hàng đặt ra

Logistics 1

Chức năng của ngành Logistics không chỉ là giao nhận. Vận tải mà còn bao gồm các hoạt động khác. Như kho bãi, lưu trữ hàng hóa, bao bì, đóng gói, luân chuyển hàng hóa, xử lý hàng hư hỏng… Nếu làm tốt về Logistics, doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí vận chuyển. Giảm giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh và tăng lợi nhuận cho công ty.

Quản trị logistics

Được hiểu là một phần của quản trị chuỗi cung ứng. Bao gồm việc hoạch định, thực hiện, kiểm soát việc vận chuyển và dự trữ hiệu quả hàng hóa. Dịch vụ cũng như những thông tin liên quan từ nơi xuất phát đến nơi tiêu thụ. Để đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Quản trị logistics 1

Trong khối ngành quản trị kinh doanh các chuyên ngành như. Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản trị khởi nghiệp, Quản trị doanh nghiệp thì Quản trị Logistics. Là một ngành tuy không mới nhưng khá xa lạ với các bạn sinh viên. Trường Đại UTM Giảng dạy chuyên ngành quản trị logistics mang lại. Một ngành học thu hút các bạn trẻ có sự yêu thích về quản lý. Thử sức trong mảng lên kế hoạch, áp dụng và kiểm soát các luồng chuyển dịch của hàng hóa.

Học Logistics thì học gì? ở đâu?

Đối với các trường dạy các ngành Logistics theo hướng chuyên môn hoá, chuyên sâu về quản lý chuỗi cung ứng, học viên được học chuyên sâu về cách vận chuyển trọn gói từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ của hàng hóa với nhiều phương thức vận tải khác nhau như đường bộ, đường sắt và đường biển.

Đồng thời, ngành này cũng được học những kiến thức marketing quốc tế, quản trị chiến lược, xây dựng – quản lý hệ thống các chuỗi bố trí kho bãi và các điểm kết nối kho bãi, các phương thức vận tải một cách tối ưu nhằm tiết kiệm chi phí và thời gian trong cung ứng hàng hóa.

Trường Đại học Công nghệ Quản lý hữu nghị(UTM). Giảng dạy ngành quản trị kinh doanh hệ liên thông chuyên ngành quản trị logistics. Giúp các bạn sinh viên học liên thông. Có cơ hội mở ra một con đường lập nghiệp mới. Cũng như đáp ứng nhu cầu, yêu thích về quản lý.

Copyright © 2017 Trường đại học Công nghệ và Quản Lý Hữu Nghị. All rights reserved