Ngành luật kinh tế

Luật kinh tế là ngành thừa hưởng nền tảng từ Luật học kết hợp với kiến thức trong lĩnh vực kinh tế, thương mại. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, Luật kinh tế là tổng hợp các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình tổ chức và quản lý kinh tế của nhà nước và trong quá trình sản xuất kinh doanh giữa các chủ thể kinh doanh với nhau.

1.MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

  • Đào đạo kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về pháp luật, thực tiễn pháp lý, pháp luật trong kinh doanh; khả năng nghiên cứu và xử lý những vấn đề pháp lý đặt ra trong thực tiễn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và quản lý nhà nước đối với nền kinh tế Việt Nam.
  • Trang bị kỹ năng nghiên cứu, phân tích pháp luật, phân tích rủi ro pháp lý; kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng, văn bản pháp lý;… để đáp ứng yêu cầu về dịch vụ pháp lý ngày càng đa dạng của các doanh nghiệp.
tải xuống

tuyển sinh ngành luật kinh tế

2.CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhiệm các công việc như:
  • Chuyên viên tư vấn pháp luật trong các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế, xã hội
  • Chuyên viên thực hiện các dịch vụ pháp lý của luật sư hoặc người hành nghề luật sư trong các tổ chức dịch vụ pháp luật
  • Chuyên viên lập pháp, hành pháp và tư pháp trong các cơ quan nhà nước các cấp
  • Nghiên cứu, giảng dạy về pháp luật kinh tế tại các viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục
tải xuống (1)

ngành luật kinh tế tại utm

3. ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH

Bạn có thể theo học ngành Luật kinh tế tại UTM theo hai cách sau:

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH tại UTM
(Mã trường DKC)
MÔN XÉT TUYỂN
Dựa theo kết quả
kỳ thi THPT Quốc gia
Dựa theo phương thức
xét tuyển học bạ Lớp 12 THPT
A00 (Toán, Lý, Hóa)
A01 (Toán, Lý, Anh)
 C00 (Văn, Sử, Địa)
D01 (Toán, Văn, Anh)
– Tốt nghiệp THPT;
– Đạt điểm từ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD – ĐT.
– Đăng ký nguyện vọng ngay lúc làm hồ sơ thi THPT Quốc gia từ 01/04 – 20/04
– Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
– Tổng điểm 3 môn năm lớp 12 trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên.
– Thời gian xét tuyển:
– Đợt 1: 02/5 – 30/6   – Đợt 2: 01/7 – 10/7 
– Đợt 3: 11/7 – 20/7   – Đợt 4: 21/7 – 31/7
– Đợt 5: 1/8 – 10/8     – Đợt 6: 11/8 – 20/8
– Đợt 7: 21/8 – 31/8   – Đợt 8: 01/9 – 10/9

4. MÔN HỌC TIÊU BIỂU VÀ TỐ CHẤT PHÙ HỢP VỚI NGÀNH

4. MÔN HỌC TIÊU BIỂU VÀ TỐ CHẤT PHÙ HỢP VỚI NGÀNH 1

Mã ngành luật kinh tế

5. BẰNG CẤP

Sinh viên tốt nghiệp sẽ được nhận bằng cử nhân Luật kinh tế do trường ĐH Công nghệ và Quản Lý Hữu Nghị cấp theo phôi bằng của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Copyright © 2017 Trường đại học Công nghệ và Quản Lý Hữu Nghị. All rights reserved