Những điều cần biết về ngành quản lý nhà nước

 

Bạn đang muốn học quản lý nhà nước và bạn lại chưa có nhiều thông tin về ngành này. Dưới đây là những thông tin mà bạn cần…

Đầu tiên bạn phải hiểu ngành quản lý nhà nước là như thế nào?

Là sự chỉ huy, điều hành xã hội của các cơ quan nhà nước (lập pháp, hành pháp và tư pháp) để thực thi quyền lực Nhà nước, thông qua các văn bản quy phạm pháp luật.

Những điều cần biết về ngành quản lý nhà nước 1
Quản lý hành chính nhà nước (State Management)là một hình thức hoạt động của nhà nước được thực hiện trước hết và chủ yếu bởi các cơ quan hành chính nhà nước, có nội dung là bảo đảm sự chấp hành luật, pháp lệnh và các nghị quyết của cơ quan quyền lực nhà nước, nhằm tổ chức và chỉ đạo thực hiện một cách trực tiếp và thường xuyên công cuộc xây dựng kinh tế, văn hoá, xã hội và hành chính – chính trị của nước ta. Hay nói một cách khác, quản lý hành chính nhà nước là hoạt động chấp hành, điều hành của nhà nước.

Vậy nên học ở đâu?

Có rất nhiều trường đạo tạo ngành quản lý nhà nước. Việc lựa chọn trường cho mình cũng gặp khó khăn rất lớn…Ngành quản lý nhà nước thi các khối: A, A1, C và D1. Vậy, ngành quản lý nhà nước nên học ở đâu?

Hiện tại ngành quản lý Nhà nước được đào tạo ở một số trường, tuy nhiên ngành quản lý Nhà nước đào tạo tại Trường Đại Công nghệ và Quản lý Hữu nghị(UTM) được xem là chất lượng và tốt.

Những điều cần biết về ngành quản lý nhà nước 2

Học ngành quản lý nhà nước ra làm gì?

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lý nhà nước có thể đảm nhiệm công việc ở vị trí quản lý, chuyên viên hành chính các cơ quan thuộc khu vực công và khu vực tư.

Nghiên cứu viên về khoa học Hành chính, khoa học Quản lý ở các cơ sở nghiên cứu, các cơ quan tham mưu hoạch định chiến lược, chính sánh của Đảng và Nhà nước.

Làm công tác giảng dạy về Khoa học Hành chính, khoa học Quản lý tại các cơ sở giáo dục.

Triển vọng nghề nghiệp

Về Kiến Thức

  1. Kiến thức cơ bản

Các kiến thức cơ bản về lý luận chính trị

Các kiến thức cơ bản về tâm lý học, xã hội học, nghiên cứu khoa học, kinh tế học phục vụ cho việc tiếp thu kiến thức chuyên ngành, nâng cao trình độ, học tập ở trình độ cao hơn, nghiên cứu các giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

Các kiến thức và kỹ năng về giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng.

2. Kiến thức cơ sở ngành

Kiến thức về khoa học quản lý

Kiến thức về khoa học pháp lý

Kiến thức về Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Kiến thức về một số nghiệp vụ hành chính

 

  1. Kiến thức chuyên ngành

Kiến thức chuyên ngành quản lý nhân sự trong khu vực công

Kiến chức chuyên ngành thiết kế và phân tích tổ chức bộ máy nhà nước

Kiến thức chuyên ngành hoạch định và phân tích chính sách công

Kiến thức chuyên ngành quản ly về kinh tế

Kiến thức chuyên ngành quản ly tài chính công

Kiến thức chuyên ngành quản lý xã hội: văn hóa, y tế, giáo dục, tôn giáo, dân tộc

Kiến thức chuyên ngành về thanh tra nhà nước.

 

  1. Kiến thức nghiệp vụ

Kiến thức về tin học văn phòng

Kiến thức về tiếng Anh chuyên ngành

Kiến thức về nghiệp vụ hành chính

Về kỹ năng

  1. Kỹ năng cứng:

Lập kế hoạch nhân sự, tuyển dụng bố trí nhân sự, kiểm tra, đánh giá về nhân sự.

Soạn thảo các loại văn bản quản lý nhà nước, văn bản hành chính.

Tổ chức công sở, phòng làm việc khoa học, tổ chức hội họp, tiếp khách. Quản l‎ý‎, lưu trữ hồ sơ, tài liệu cơ quan.

Phân tích, đánh giá được thực trạng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

Phân tích chính sách, hoạch định được chính sách công trong các ngành và lĩnh vực cụ thể.

Giải quyết các thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực cơ bản như: tư pháp, xây dựng, đất đai, chứng thực,…

Có khả năng nghiên cứu khoa học hành chính, khoa học quản lý.

 

  1. Kỹ năng mềm

Kỹ năng phân tích, khảo sát vấn đề về Quản lý hành chính.

Kỹ năng giải quyết những vấn đề đặt ra đối với Quản lý hành chính Nhà nước.

Kỹ năng làm việc nhóm: điều hành, phân công, phối hợp giữa các thành viên trong nhóm.

Kỹ năng lập kế hoạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong cơ quan hành chính.

Kỹ năng thuyết trình

Kỹ năng quản lý thời gian có hiệu quả

Kỹ năng giao tiếp trong thực thi công vụ: lắng nghe, thuyết phục, đàm phán, các nghi thức giao tiếp hành chính…

Kỹ năng lãnh đạo, Kỹ năng quản lý

Kỹ năng tổ chức và điều hành cuộc họp

Kỹ năng soạn thảo văn bản

Sử dụng thành thạo phần mềm Microsoft office (word, excel, powerpoint), các phần mềm chuyên dụng thuộc ngành đào tạo.

Sử dụng tốt tiếng Anh trong giao tiếp và hoạt động chuyên môn.

 

 

Copyright © 2017 Trường đại học Công nghệ và Quản Lý Hữu Nghị. All rights reserved