Quản lý nhà nước là gì?

Quản lý nhà nước là gì?

 • Quản lý nhà nước là điều hành của bộ máy nhà nước, hoạt động của các tổ chức nhà nước trên các phương diện luật pháp, hành pháp và tư pháp. Hay có thể hiểu là cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân lao động làm chủ ”.
 • Quản lý nhà nước còn được biết là quá trình tổ chức, điều hành của hệ thống cơ quan hành chính nhà nước đối với xã hội và hành vi hoạt động của con người theo pháp luật. Để đạt được những mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ quản lý nhà nước đã đề ra.

Quản lý nhà nước là gì? 1

 

Học xong quản lý nhà nước bạn sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức:

Kỹ năng cứng

 • Lập kế hoạch nhân sự, tuyển dụng, bố trí nhân sự, kiểm tra, đánh giá về nhân sự.
 • Soạn thảo các loại văn bản quản lý nhà nước, văn bản hành chính.
 • Tổ chức công sở, phòng làm việc khoa học, tổ chức hội họp, tiếp khách. Quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu cơ quan.
 • Phân tích, đánh giá được thực trạng quản lý nhà nước trong các lĩnh vực.
 • Giải quyết các thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực cơ bản như tư pháp, xây dựng, đất đai, chứng thực….
 • Phân tích chính sách, hoạch định các chính sách công trong các ngành và lĩnh vực cụ thể.
 • Có khả năng nghiên cứu khoa học hành chính, khoa học quản lý.

Kỹ năng mềm

 • Phân tích vấn đề: Khả năng khảo sát, phân tích vấn đề về quản lý hành chính. Viết, thuyết trình rõ ràng, mạch lạc một vấn đề thuộc quản lý nhà nước
 • Giải quyết vấn đề: Khả năng giải quyết những vấn đề đặt ra đối với quản lý hành chính nhà nước.
 • Làm việc theo nhóm: Kỹ năng theo nhóm gồm khả năng thích nghi và hòa nhập nhanh vào nhóm, phân công công việc. Phối hợp hiệu quả giữa các thành viên, hỗ trợ thành viên khác, trao đổi giữa các thành viên
 • Lập kế hoạch, quản lý thời gian: Lập được các kế hoạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong các cơ quan hành chính nhà nước. Quản lý thời gian có hiệu qủa.
 • Giao tiếp: Lắng nghe, giao tiếp, thuyết phục, đàm phán với các đối tượng.
 • Tự học, tự đào tạo: có khả năng làm việc độc lập, có khả năng đọc, hiểu các tài liệu thuộc trong nước và quốc tế chuyên ngành trong và ngoài nước.
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm Microsoft office (word, excel, powerpoint). Các phần mềm chuyên dụng thuộc chuyên ngành đào tạo.
 • Sử dụng tốt tiếng Anh trong giao tiếp và hoạt động chuyên môn.

Copyright © 2017 Trường đại học Công nghệ và Quản Lý Hữu Nghị. All rights reserved