các ngành CNTT

dai-học-utm-cntt

5 Công việc hái ra tiền ngành Công nghệ thông tin (Phần 2)

Trong bài "5 Công việc hái ra tiền ngành Công nghệ thông tin". Ở phần 1 có lẽ chúng ta đã phần nào hình dung ra một dân IT có thể lưa chọn cho mình những công việc gì trong ngành Công nghệ thông tin.

Copyright © 2017 Trường đại học Công nghệ và Quản Lý Hữu Nghị. All rights reserved