liên thông

liên thông quản lý nhà nước

Chương trình đào tạo liên thông quản lý nhà nước

Liên thông Quản lý Nhà nước tại UTM sinh viên sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức cũng như kỹ năng để sau khi hoàn thành khoá học cầm tấm bằng Quản lý nhà nước trên tay có thể tự tin vào bất cứ cơ quan

Copyright © 2017 Trường đại học Công nghệ và Quản Lý Hữu Nghị. All rights reserved