quản lý nhà nước

Nen-thi-vao-nganh-luat-hay-nganh-quan-ly-nha-nuoc

Học ngành quản lý nhà nước ở đâu tốt nhất ?

Khái niệm quản lý nhà nước: Học ngành Quản lý Nhà nước sinh viên có được kiến thức cơ bản về quản lý, kiến thức chuyên sâu về quản lý hành chính nhà nước và có khả năng thực hiện được các công việc

1

Ngành quản lý nhà nước có dễ xin việc?

Ngành quản lý nhà nước là ngành gì? Là sự chỉ huy, điều hành XH của các cơ quan nhà nước (lập pháp, hành pháp và tư pháp) để thực thi quyền lực Nhà nước, thông qua các văn bản quy phạm

liên thông quản lý nhà nước

Chương trình đào tạo liên thông quản lý nhà nước

Liên thông Quản lý Nhà nước tại UTM sinh viên sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức cũng như kỹ năng để sau khi hoàn thành khoá học cầm tấm bằng Quản lý nhà nước trên tay có thể tự tin vào bất cứ cơ quan

Copyright © 2017 Trường đại học Công nghệ và Quản Lý Hữu Nghị. All rights reserved