Thông báo tuyển sinh liên thông đại học 2017

Theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục & đào tạo về liên thông đã ban hành ngày 25-12-2012 và có hiệu lực từ ngày 7-2-2013. 

1. Trường Đại Học Công Nghệ Quản Lí Hữu Nghị UTM  tuyển sinh đào tạo liên thông hình thức chính quy

1. Căn cứ vào thông tư số: 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo về việc Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học; và thông tư số 08/2015/TT-BGD ĐT ngày 21 tháng 4 năm 2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học.
2. Căn cứ chỉ tiêu tuyến sinh hệ liên thông năm 2017 của Trường Đại học Công Nghệ Quản Lí Hữu Nghị đã được Bộ giáo dục và Đào tạo thông báo;
3. Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh hệ liên thông Trường Đại học Công Nghệ Quản Lí Hữu Nghị;

 Hệ Đại học liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp; Cao đẳng; Trung cấp nghề; Cao đẳng nghề lên Đại học (http://utm.edu.vn/tuyen-sinh-lien-thong)

1. Trường Đại Học Công Nghệ Quản Lí Hữu Nghị UTM  tuyển sinh đào tạo liên thông hình thức chính quy 1

2. Các ngành đào tạo:

Công nghệ thông tin

Luật kinh tế

+ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

+ Quản trị kinh doanh

Kế toán

Tài Chính – Ngân Hàng

+ Ngôn ngữ Anh

+ Ngôn ngữ Nga

+ Ngôn ngữ Nhật

– Thời gian đào tạo liên thông lên đại học:

+ Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề: 2 – 2,5 năm

+ Cao đẳng, Cao đẳng nghề: 1,5 năm

 Sinh viên tốt nghiệp sẽ được cấp bằng Đại học hệ chính quy.

Đối tượng tuyển sinh:
Thí sinh có bằng tốt nghiệp TCCN, Trung cấp nghề, Cao đẳng, Cao đẳng nghề sẽ dự Kỳ thi tuyển sinh do Trường tổ chức.
Hạn nộp hồ sơ Liên thông lên Đại học đến ngày 09/05/2017

Copyright © 2017 Trường đại học Công nghệ và Quản Lý Hữu Nghị. All rights reserved