Tốt nghiệp quản lý nhà nước ra làm gì?

Tốt nghiệp ngành Quản lý Nhà nước tại UTM sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về quản lý. Kiến thức chuyên sâu về quản lý hành chính nhà nước. Có khả năng thực hiện được các công việc quản lý hành chính thuộc khu vực công hoặc khu vực tư.

Sinh viên nhận bằng tốt nghiệp ngành quản lý nhà nước tại UTM

Sinh viên nhận bằng tốt nghiệp ngành quản lý nhà nước tại UTM.

Sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ trở thành những cử nhân quản lý nhà nước đáp ứng các mục tiêu sau:

 • Trung thành với Đảng, nhà nước. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.
 • Có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế cơ quan, tổ chức.
 • Trở thành một công chức chuyên nghiệp, làm việc hiệu quả.
 • Trở thành một đồng nghiệp tận tình, một cộng sự tốt, biết làm việc nhóm, tinh thần đoàn kết, đồng đội, tận tâm.
 • Thành thạo những kiến thức và kỹ năng chuyên môn để giải quyết các công việc.
 • Người lao động sáng tạo và không ngừng đổi mới.
 • Tinh thần phục vụ xã hội, phụng sự tổ quốc.
 • Hiểu biết về xã hội.

Vị trí người học sau khi tốt nghiệp tại UTM:

 • – Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lý nhà nước có thể đảm nhiệm công việc ở vị trí quản lý, chuyên viên hành chính các cơ quan thuộc khu vực công và khu vực tư.
 • – Nghiên cứu viên về khoa học Hành chính, khoa học Quản lý ở các cơ sở nghiên cứu. Các cơ quan tham mưu hoạch định chiến lược, chính sánh của Đảng và Nhà nước.
 • – Làm công tác giảng dạy về Khoa học Hành chính, khoa học Quản lý tại các cơ sở giáo dục.

Copyright © 2017 Trường đại học Công nghệ và Quản Lý Hữu Nghị. All rights reserved