Tuyển sinh Đại học

De-an-ts-utm-2017

UTM tuyển sinh Đại học chính quy 2017 bằng 2 phương thức

Năm 2017, Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị (UTM) dự kiến thực hiện đồng thời hai phương thức tuyển sinh: xét tuyển kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2017 và xét tuyển kết quả học tập năm lớp 12

Copyright © 2017 Trường đại học Công nghệ và Quản Lý Hữu Nghị. All rights reserved