xét tuyển học bạ

cooltext116996738561388-1

Xét tuyển học bạ đại học chính quy 2017

        1) Giới thiệu qua về tuyển sinh năm 2017   Quy chế Bộ GD mới công bố 18/2/2016 bổ sung đối với trường sử dụng phương án xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT, điểm trung bình

Copyright © 2017 Trường đại học Công nghệ và Quản Lý Hữu Nghị. All rights reserved