Tuyển sinh liên thông từ trung cấp và cao đẳng lên đại học năm 2017

Trường đại học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị thông báo tuyển sinh. Đào tạo liên thông từ trình độ Trung cấp, Cao đẳng lên trình độ Đại học, kỳ thi tháng 05 năm 2017.

Tuyển sinh liên thông từ trung cấp và cao đẳng lên đại học năm 2017 1

1,Ngành đào tạo:

a, Hệ liên thông từ trung cấp lên đại học:

 • Ngành Quản trị kinh doanh
 • Ngành Kế toán
 • Ngành Công Nghệ Thông Tin
 • Ngành Luật Kinh Tế
 • Quản Lý Nhà Nước
 • Tài Chính Ngân Hàng

b, Hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học:

 • Ngành Quản trị kinh doanh
 • Ngành Kế toán
 • Ngành Kinh tế
 • Ngành Tài chính – Ngân hàng
 • Ngành Luật kinh tế
 • Ngành Thương mại điện tử
 • Ngành Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành
 • Ngành Ngôn ngữ Anh

2.Tổ chức đào tạo:

a, Chương trình đào tạo: Theo chương trình đào tạo ngành đã được Hiệu trưởng phê duyệt.
b, Thời gian đào tạo: Hệ Liên thông từ Trung cấp lên Đại học từ 2.5 năm đến 3 năm.
Hệ Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học từ 1.5 năm đến 2 năm.
c, Địa điểm đào tạo:  tại Trường đại học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị(UTM).

Ứng với mỗi ngành đào tạo, Trường chỉ tổ chức thi tuyển hoặc mở lớp khi có đủ số lượng thí sinh đăng ký.

3. Cấp bằng tốt nghiệp:

Sau khi bạn học cao đẳng hoặc liên thông tại Trường đại học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị(UTM). Bạn sẽ được cấp bằng đại học chính quy .

3. Cấp bằng tốt nghiệp: 1

4. Đối tượng tuyển sinh:

Công dân Việt Nam cỏ đủ các điều kiện sau được tham gia dự tuyển:

 • Có bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp cùng khối ngành (đối với liên thông từ trung cấp), có bằng tốt nghiệp. Cao đẳng chuyên nghiệp cùng ngành (đối với liên thông từ cao đẳng) với ngành đào tạo ở bậc đại học. Nếu bằng tốt nghiệp do các cơ sở nước ngoài cấp phải có công nhận văn bằng do Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận.
 • Đủ sức khỏe theo qui định hiện hành.
 • Không trong thời gian thi hành án hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

5. Môn thi tuyển:

Ngành Kế toán: Toán học; Nguyên lý kế toán; Kế toán tài chính.
Ngành Quản trị kinh doanh: Toán học; Quản trị học; Quản trị dự án.
Ngành Tài chính Ngân hàng: Toán học; Nhập môn tài chính tiền tệ; Quản trị ngân hàng
Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: Toán học; Tổng quan du lịch; Hướng dẫn du lịch.
Ngành Ngôn ngữ Anh: Toán học; Ngữ pháp tiếng Anh; Tiếng Anh

 

Copyright © 2017 Trường đại học Công nghệ và Quản Lý Hữu Nghị. All rights reserved